Skip to content

Main Content

اعضای هیات علمی دانشگاه علم و فناوری

لیست اعضای هیات علمی گروه مهندسی برق

دکتر ایرج احمدی

دکتری برق قدرت
کد داخلی : 421
iraj.ahmadi@mazust.ac.ir

دکتر نبی اله رمضانی

دکتری برق قدرت
کد داخلی : 418
ramezani@mazust.ac.ir

دکتر سید رضا عبدالهی

دکتری برق الکترونیک
مدیر گروه مهندسی برق
کد داخلی : 424
seyedrezabdollahi@mazust.ac.ir

دکتر سید عبداله موسوی

دکتری برق قدرت
رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کد داخلی : 420
samousavi@mazust.ac.ir

دکتر مریم نجیمی

دکتری برق مخابرات
مدیر برنامه ، بودجه ، تحول اداری و بهره‌وری
کد داخلی : 326
m.najimi@mazust.ac.ir

دکتر میلاد نیاز آذری

دکتری برق قدرت
کد داخلی : 419
miladniazazari@mazust.ac.ir

دکتر علیرضا ذکریا زاده

دکتری برق
کد داخلی : 408
zakaria@mazust.ac.ir

دکتر عبدالبر ملاح

دکتری برق
کد داخلی : 425
mallah_a@mazust.ac.ir

دکتر مصطفی غلامی

دکتری برق
مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
کد داخلی : 401
m.gholami@mazust.ac.ir

دکتر معصومه خودسوز

دکتری برق قدرت
کد داخلی : 417
m.khodsouz@mazust.ac.ir

دکتر علی کرمانی

دکتری مهندسی برق - الکترونیک
عضو هیأت علمی گروه مهندسی برق
کد داخلی :
a_kermani@mazust.ac.ir

لیست اعضای هیات علمی گروه ریاضی

دکتر حمید محمدزاده

دکتری ریاضی - جبر
ریاست دانشگاه
کد داخلی : 307
hamidmohammadzadeh@mazust.ac.ir

دکتر محمد اسلامیان

دکتری ریاضی محض - آنالیز
رئیس دانشکده علوم
کد داخلی : 427
eslamian@mazust.ac.ir

دکتر ماریا افشاری راد

دکتری ریاضی - تحقیق در عملیات
مدیر گروه علوم پایه
کد داخلی : 426
m.afsharirad@mazust.ac.ir

دکتر زهره نقی زاده

دکتری ریاضی - آنالیز تابعی
کد داخلی : 230
z.naghizadeh@mazust.ac.ir

دکتر مریم قربانی هشتچین

دکتری ریاضی - جبر
کد داخلی : 230
m_ghorbani@mazust.ac.ir

دکتر زهرا ریاحی

دکتری ریاضی محض - جبر
کد داخلی : 431
z.riyahi@mazust.ac.ir

دکتر الهام نوبری

دکتری ریاضی - آنالیز عددی
مدیر گروه علوم کامپیوتر
کد داخلی : 437
e.nobari@mazust.ac.ir

دکتر کمال الدین راشدی

دکتری ریاضی
کد داخلی : 404
k.rashedi@mazust.ac.ir

دکتر اکبر هاشمی برزآبادی

دکتری ریاضی
معاون اداری ، مالی و مدیریت منابع
کد داخلی : 308
borzabadi@mazust.ac.ir

دکتر اشکان فخری

دکتری ریاضی
کد داخلی : 423
a.fakhri@mazust.ac.ir

دکتر محمد عرب فیروزجایی

دکتری ریاضی
رئیس گروه امور فرهنگی و اجتماعی
کد داخلی : 433
m_firoozjaee@mazust.ac.ir

دکتر احمد کمندی

دکتری ریاضی
مدیر گروه ریاضیات و کاربردها
کد داخلی : 405
ahmadkamandi@mazust.ac.ir

دکتر علی طهماسبی

دکتری ریاضی
معاون آموزشی و پژوهشی
کد داخلی : 441
ali.tahmasbi@mazust.ac.ir

دکتر مسیب احمدی

دکتری ریاضی
معاون فرهنگی و دانشجویی
کد داخلی : 442

دکتر محمدمهدی علیان نژادی

دکتری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
عضو هیأت علمی گروه علوم کامپیوتر
کد داخلی :
alyan.nezhadi@maz...

لیست اعضای هیات علمی گروه مهندسی شیمی

دکتر علی پیروزی

دکتری مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی
رئیس دانشکده مهندسی شیمی ، صنایع و عمران
کد داخلی : 406
a.pirouzi...

دکتر محمد رضا سرمستی امامی

دکتری مهندسی شیمی
کد داخلی : 414
m_r_emami@mazust.ac.ir

دکتر آرش کامران پیرزمان

دکتری مهندسی شیمی
کد داخلی : 422
a.kamran@mazust.ac.ir

دکتر نیما نبیان

دکتری مهندسی شیمی
کد داخلی : 436
nimanabian@mazust.ac.ir

سید حسن حسینی

مهندسی شیمی
کد داخلی : 403
h.hosseini@mazust.ac.ir

دکتر مرتضی اصغری

دکترای مهندسی شیمی - فرآیندهای جداسازی

لیست اعضای هیات علمی گروه مهندسی صنایع

دکتر مصطفی حاجی آقایی کشتلی

دکتری مهندسی صنایع
کد داخلی :
mostafahaji@mazust.ac.ir

مهدی محمود جانلو

دانشجوی دکتری مهندسی صنایع
کد داخلی : 428
mehdi.mahmoodjanloo@mazust.ac.ir

دکتر مهدی رنجبر بورانی

دکتری مهندسی صنایع
مدیر گروه مهندسی صنایع
کد داخلی : 407
mehdi.ranjbar@mazust.ac.ir

دکتر هادی عبداله زاده سنگرودی

دکتری مهندسی صنایع
رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه
کد داخلی : 429
hadi.abdollahzadeh@mazust...

دکتر سید محمود قلعه بندی

دکتری مهندسی مکانیک
رئیس حوزه ریاست ، روابط عمومی و امور بین‌الملل
و سرپرست گروه نظارت و ارزیابی
...

دکتر امیر نوروزی

دکتری مهندسی صنایع
کد داخلی : 450
amir.noroozi@mazust.ac.ir

دکتر محسن رضایی

دکتری مهندسی صنایع
کد داخلی : 449
mohsen.rezaei@mazust.ac.ir

لیست اعضای هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر

ملیحه دانش

دانشجوی دکترا کامپیوتر - نرم افزار
کد داخلی : 413
m.danesh@mazust.ac.ir

دکتر رضا جوانمرد علی تپه

دکتری مهندسی کامپیوتر
کد داخلی : 409
rezajavanmard@mazust.ac.ir

دکتر محمدمهدی پورهاشم

دکتری مهندسی کامپیوتر
مدیر گروه مهندسی کامپیوتر
کد داخلی : 432
pourhashem@mazust.ac.ir

دکتر علی قنبری سرخی

دکتری مهندسی کامپیوتر
عضو هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر
کد داخلی : 446
ali.ghanbari@mazust.ac.ir

دکتر جمشید پیرگزی

دکتری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
عضو هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر
کد داخلی : 445
j.pirgazi@ma...

لیست اعضای هیات علمی گروه مهندسی عمران

دکتر حامد عنایتی

دکتری مهندسی عمران
کد داخلی : 438
hamed.enayati@mazust.ac.ir

دکتر فریبا شادان

دکتری مهندسی عمران
کد داخلی : 416
fariba.shadan@mazust.ac.ir

دکتر سید مهدی کیا

دکتری مهندسی عمران
مدیر امور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی
کد داخلی : 434
mehdikia@mazust.ac.ir

دکتر سینا مجیدیان

دکتری مهندسی ژئوتکنیک
عضو هیأت علمی مهندسی عمران
مدیر گروه مهندسی عمران
کد داخلی : 448
sina.majid...

دکتر رضوان باباگلی

دکتری مهندسی عمران
کد داخلی : 451

دکتر مهدی کیانی

دکتری مهندسی عمران
کد داخلی : 443

لیست اعضای هیات علمی گروه دروس عمومی

سید خلیل باقری

کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
رئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
کد داخلی : 439 ...

محمد باقر نیکزاد

دکتری تربیت بدنی
کد داخلی : 435
mnikzad@mazust.ac.ir

مریم زکیان

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی
مدیر گروه عمومی
کد داخلی : 415
m.zakian@mazust.ac.ir

لیست اعضای هیات علمی گروه علوم پایه

دکتر حمزه خانپور

دکتری فیزیک - ذرات بنیادی
مدیر امور پژوهش و فناوری
مدیر گروه فیزیک
کد داخلی : 440
Hamzeh.Khanpour...